Najnovšie články

Čo je DVB (Digitálne video vysielanie)?

Digital Video Broadcasting (DVB) je prijatý ako štandard pre digitálne televízie v mnohých krajinách. DVB projekt bol pôvodne konzorciom viac ako 270 televíznych spoločností na celom svete. DVB štandard ponúka mnoho výhod oproti predchádzajúcim analógovým normám, čo umožnilo televízii urobiť zásadný krok vpred v úrovni technológie.

DVB je teraz hlavným úspechom moderného vysielania. V súčasnej dobe je používaný vo viac ako 80 krajinách na svete, vrátane väčšiny Európy a USA. Ponúka výhody spojené s väčšou účinnosťou a efektívnosťou využívania frekvenčného spektra a energie, ponúka možnosť viac kanálov a môže fungovať po boku existujúcich analógových služieb.

História DVB

Od najskorších dní televízie, až do 1990, všetky televízne vysielania boli vyrobené za použitia analógovej televízie a zdalo sa nemožné zaviesť digitálny systém kvôli zložitosti spracovania. Avšak s vývojom metód digitálneho spracovania a pokroku v technológii integrovaných obvodov, možnosť využitia digitálneho signálu pre televízne vysielanie sa stala skutočnosťou.

V dôsledku toho sa v priebehu roku 1991 rôzne organizácie dohodli, ako postupovať s touto myšlienkou a ako vytvoriť celoeurópsku platformu. Zrodila sa organizácia s názvom Electronics Launching Group (ELG), ktorá vytvorila memorandum o porozumení, neskôr podpísané v roku 1993. V rovnakej dobe sa táto organizácia premenovala na Digital Video Broadcasting project (DVB), a vývoj technológií a noriem sa tým začal pohybovať rázne dopredu v rýchlejšom tempe.

Prvou z dohodnutých noriem DVB bol DVB-S štandard pre satelitné vysielanie, ktorý bol schválený v roku 1994. Služby tohto druhu sa začali v roku 1995 a prvým operátorom bol platený TV kanál Canalplus vo Francúzsku.

DVB systém používaný pre pozemné vysielanie, DVB-T bol schválený neskôr, v roku 1997. Prvou krajinou ktorá nasadila tento systém bolo Švédsko, začali v roku 1998, a vo Veľkej Británii spustili systém o rok neskôr.

Dohoda DVB špecifikácií

Spôsob, akým sa špecifikácie vyvíjajú, odsúhlasujú a vydávajú sa môže zdať pomerne komplikovaný, ale ukázalo sa to byť úspešným systémom, ktorý umožňuje zúčastneným stranám, aby uplatnili svoj názor na vývoj a údržbu DVB systému.

DVB varianty

Rýchly pohľad na DVB odhalí, že existuje veľa “chuťí” tohto základného štandardu. V súčasnej dobe, keď existuje mnoho spôsobov ktorými môže byť televízia prenášaná z “vysielača” k “prijímaču” neexistuje jeden štandard optimalizovaný pre všetky aplikácie. V dôsledku toho existuje mnoho rôznych foriem DVB, normy, ktoré boli navrhnuté pre danú aplikáciu.

Hlavné formy DVB sú zhrnuté nižšie:

  • DVB-C – Kábel: štandard pre poskytovanie video služby cez káblové siete
  • DVB-H – Mobil: služby do vreckových zariadení, napr mobilné telefóny, atď
  • DVB-RSC – Spätný satelitný kanál: satelitné služby DVB so spätným kanálom pre interaktivitu
  • DVB-S – Satelitné služby: DVB štandard pre poskytovanie televízie/videa zo satelitu
  • DVB-SH – Mobilný satelit: dodanie DVB služieb zo satelitu do vreckových zariadení
  • DVB-S2 – Satelit druhej generácie: druhá generácia DVB satelitného vysielania
  • DVB-T – Pozemné vysielanie: štandard pre pozemné digitálne televízne vysielanie.